Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/82/19/2014
Nazwa Wymiana drzwi aluminiowych wraz z dostosowaniem dla ruchu osób niepełnosprawnych wejścia głównego do budynku Pływalni Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 9a
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-06-18pobierz132149-2014.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-wejscie-Plywalnia.pdf
pobierzSIWZ-wejscie-Plywalnia.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-9-1-do-SIWZ-ST_budowlana.pdf
pobierz Zal.-nr-11-do-SIWZ-Dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-10-2-do-SIWZ-Specyfikacja-Techniczna-Wykonania-i-Odbioru-Robot-Budowlanych--branza-elektryczna.pdf
pobierz Zal.-nr-10-1-do-SIWZ-Specyfikacja-Techniczna-Wykonania-i-Odbioru-Robot-Budowlanych---branza-budowlana.pdf
pobierz Zal.-nr-9-2-do-SIWZ-ST_elektryczna.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-06-26pobierzwizja-lokalna-wejscie-do-budynku-Plywalni.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-07-09pobierzzawiadomienie-o-wyborze.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-07-18pobierz156657-2014.html