Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP/MS/3/2014
Nazwa Usługa ubezpieczenia statku Nawigator XXI wraz z aparaturą badawczą i Hyball
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-11-26pobierzOgloszenie-o-zmianie-ogloszenia.html
2014-11-24pobierzOgloszenie-o-zamowieniu.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-ze-zmianami-ubezpieczenie-BZP_MS_3_2014.doc
pobierzSIWZ-ubezpieczenie-BZP_MS_3_2014.doc
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-11-26pobierzodpowiedz.docx
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-12-04pobierzWybor-oferty-BZP_MS_3_2014.doc
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-12-22pobierzOgloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.html