Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AG/IU/33/2014
Nazwa Dostawa mebli laboratoryjnych w ramach projektu „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska” dla Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-01-12pobierzOgloszenie-o-zmianie-ogloszenia-12.01.2015.html
2014-12-31pobierzOgloszenie-o-zmianie-ogloszenia.html
2014-12-16pobierzOgloszenie-o-zamowieniu-410724-2014.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzUJEDNOLICONY-TEKST-SIWZ-z-dnia-12.01.2015.docx
pobierzUJEDNOLICONY-TEKST-SIWZ.docx
pobierz!-SIWZ-AG-IU-33-2014-Projekt-15-12-2014.docx
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-01-12pobierzOdpowiedzi-na-pytania-12.01.2015.pdf
2014-12-31pobierzOdpowiedzi-na-pytania.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-01-29pobierzWyniki.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-02-24pobierzOgloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-41062-2015.html