Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/272-1/15
Nazwa Wykonanie prac budowlanych i rozbiórkowych w budynku dydaktycznym nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-02-23pobierz24387-2015.html
2015-02-11pobierz18589-2015.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-po-modyfikacji---bud.-dydaktyczny-nr-1-prace-rozb.pdf
pobierzSIWZ---bud.-dydaktyczny-nr-1-prace-rozb.pdf
pobierzSIWZ---bud.-dydaktyczny-nr-1-prace-rozb..docx
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-12-do-SIWZ---Przedmiar-robot---uzupelniony.pdf
pobierz Zal. nr 9-2 do SIWZ - PW Architektura.pdf
pobierz Zal.-nr-12-do-SIWZ---Przedmiar-robot.pdf
pobierz Zal.-nr-11-do-SIWZ---ST.pdf
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ---Inwentaryzacja.pdf
pobierz Zal.-nr-9-3-do-SIWZ---PW-Konstrukcja.pdf
pobierz Zal.-nr-9-1-do-SIWZ---Zakres-Robot.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-02-23pobierzodpowiedzi-i-modyfikacje-SIWZ-23.02.15.pdf
2015-02-16pobierzpytania-i-odpowiedzi_Willowa-2.pdf
2015-02-16pobierzwizja-lokalna-Willowa-bud.-nr-1.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-03-09pobierzinformacja-o-wyborze_01-15.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-03-13pobierz35293-2015.html