Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Nr ref. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14.01.2015r.
Nazwa Akademia Morska w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie w języku angielskim studium wykonalności zawierającego dwie wyodrębnione części pn. design study oraz socio-economic impact study stanowiące kluczowy element wniosku aplikacyjnego w ramach inicjatywy European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) opisanej pod adresem:
https://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri 
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-01-14pobierzZAPYTANIE_OFERTOWE.docx
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
pobierz WZOR_UMOWY.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)