Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272-4/15
Nazwa Częściowa wymiana okien drewnianych wraz z obróbkami w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-03-05pobierz30831-2015.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-okna-B.G.-nr-1-.pdf
pobierzSIWZ-okna-B.G.-nr-1-.docx
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-11-do-SIWZ---Dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ---Przedmiar-robot.pdf
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ---ST-Roboty-budowlane.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-03-13pobierz2015.03.12-Pytanie-i-odpowiedz-do-SIWZ-.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-03-31pobierzInformacja-o-wyborze-AT-272-4-15.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-04-08pobierz48551-2015.html