Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272-5/15
Nazwa Częściowa wymiana wykładzin w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 oraz w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego przy ul. Dębogórskiej 7/8
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-04-01pobierz45883-2015.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-wykladziny.pdf
pobierzSIWZ-wykladziny.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zalacznik-nr-11-do-SIWZ-rysunki.pdf
pobierz Zal.nr-10-do-SIWZ---przedmiar-budowlany.pdf
pobierz Zal.nr-9-do-SIWZ-STIW-iOR-budowlany.-bud.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-04-24pobierzInformacja-o-wyborze-AT-272-5-15-wykladziny-.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-05-07pobierz65259-2015.html