Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272-7/15
Nazwa Remont części elewacji wraz z wymianą okien i robotami towarzyszącymi w budynku Stołówki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-05-28pobierz78109-2015.html
2015-05-14pobierz69631-2015.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-modyfikacja--Stolowka.pdf
pobierzSIWZ-modyfikacja--Stolowka.docx
pobierzSIWZ-Stolowka.pdf
pobierzSIWZ-Stolowka.docx
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-11-do-SIWZ-Dokumetacja-Rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-10-3-do-SIWZ-przedmiar-odgromy.pdf
pobierz Zal.-nr-10-2-do-SIWZ-oswietlenie-przedmiar.pdf
pobierz Zal.-nr-10-1-do-SIWZ---Przedmiar-robot.pdf
pobierz Zal.-nr-9-3-do-SIWZ--STStolowka---instalacja-odgromowa.pdf
pobierz Zal.-nr-9-2-do-SIWZ--ST-Stolowka---osw-parkingu.pdf
pobierz Zal.-nr-9-1-do-SIWZ---ST-Roboty-budowlane.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-05-28pobierzModyfikacja-SIWZ-.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-06-15pobierzInformacja-o-uniewaznieniu.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)