Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272-8/15
Nazwa Częściowa wymiana okien drewnianych wraz z obróbkami w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-05-28pobierz78179-2015.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-Okna-II.pdf
pobierzSIWZ-Okna-II.docx
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-11---Dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ---Przedmiar-robot.pdf
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ---ST-Roboty-budowlane.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-06-22pobierzinformacja-o-wyborze-AT-272-8-15.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-07-07pobierz168704-2015.html