Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-MS/272-2/15
Nazwa Remont dokowy statku Nawigator XXI
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-08-07pobierz118327-2015-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-07.08.2015.html
2015-08-06pobierz117731-2015-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.html
2015-08-04pobierz115951-2015-ogloszenie-o-zamowieniu.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP-MS-272-2-15-wersja-ujednolicona-po-modyfikacji-z-dnia-06-08-2015.doc
pobierzSIWZ-BZP-MS-272-2-15.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz zalacznik-nr-7-do-SIWZ-oswiadczenie-dotyczace-0%-stawki-VAT.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-08-07pobierzmodyfikacja-SIWZ-w-zakresie-terminu-skladania-ofert-07.08.2015.pdf
2015-08-06pobierzodpowiedzi-na-pytania-i-modyfikacja-siwz-na-remont-dokowy-statku.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-08-24pobierzinformacja-o-wynikach-postepowania-na-remont-dokowy-statku.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)