Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Postępowanie przetargowe na podst. art. 701 Kodeksu cywilnego
Nr ref. AG/BZ/272-24/2015
Nazwa Sprzedaż i dostawa sukcesywna wody źródlanej wraz z dzierżawą dystrybutora na potrzeby Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-11-02pobierzpcHXdXeb.htm
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ--dystrybutor.docx
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-11-05pobierzodp--na-pytanie-2---na-strone.doc
2015-11-04pobierzodp--na-pytanie.doc
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-11-26pobierzwybor-oferty-wyniki.docm
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-12-21pobierzX2DWloYW.htm