Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AG-KK/272-1/16
Nazwa Dostawa mundurów, spodni gabardynowych i wiatrówek dla Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-02-10pobierz29874-2016-ogloszenie-o-zamowieniu-mundury.doc
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ--mundury.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz zalacznik-nr-1a.docx
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-03-31pobierzponowny-wybor-ofert.doc
2016-03-02pobierzwyniki-na-strone.doc
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-04-19pobierzogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.php.html