Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272-06/16
Nazwa Częściowa wymiana okien drewnianych wraz z robotami towarzyszącymi w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-04-04pobierz76346---2016-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-B.G.-Wymiana-okien.doc
pobierzSIWZ-B.G.-Wymiana-okien.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ-ST-okna.pdf
pobierz Zal.-12-do-SIWZ-Dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-11-do-SIWZ-Przedmiar-robot.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-04-29pobierzInformacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-05-09pobierz115172-2016-Ogloszenie-o-udzieleniu-zmowienia.pdf