Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272-07/16
Nazwa Remont VI piętra w Studenckim Domu Marynarza Pasat Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Starzyńskiego 9
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-04-28pobierz107206-2016-Ogloszenienie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
2016-04-15pobierz92012-2016-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-Modyfikacja--Pasat-VI-p.pdf
pobierzSIWZ-Modyfikacja--Pasat-VI-p.doc
pobierzSIWZ--Pasat-VI-p.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.nr-11-2-do-SIWZ-Przedmiar-robot-elektrycznych.pdf
pobierz Zal.nr-10-3-do-SIWZ-ST-Sanitarna.pdf
pobierz Zal.nr-12-do-SIWZ-dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zal.nr-11-3-do-SIWZ-Przedmiar-robot-sanitarnych.pdf
pobierz Zal.nr-11-1-do-SIWZ-Przedmiar-robot-budowlanych.pdf
pobierz Zal.nr-10-2-do-SIWZ-ST-elektryczna.pdf
pobierz Zal.nr-10-1-do-SIWZ-ST-budowlana.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-04-28pobierzModyfikacja-SIWZ--termin.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-05-18pobierzAT-272-07-16-Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-06-03pobierz65181-2016-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf