Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AG-AS/272-13/2016
Nazwa Usługa ubezpieczenia mienia oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, ubezpieczenia komunikacyjne (OC p.p.m., ZK (Zielona Karta), Autocasco, NNW) Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-05-06pobierzbzp2.portal.uzp.gov.pl.html
2016-05-04pobierzbzp2.portal.uzp.gov.pl.html
2016-04-28pobierzbzp2.portal.uzp.gov.pl.html
2016-04-15pobierzbzp0.portal.uzp.gov.pl.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-AG-AS-272-13-2016.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zalacznik-nr-10-do-SIWZ-Statut-AM-w-Szczecinie.pdf
pobierz Zalacznik-nr-9-do-SIWZ---wykaz-samochodow-ost.xls
pobierz Zalacznik-nr-8-do-SIWZ---wykaz-sprzetu.xlsx
pobierz Zalacznik-nr-7-do-SIWZ---charakterystyka-ost.xls
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-05-06pobierzodp,-na-pytania.pdf
2016-05-04pobierz20160504141030790.pdf
2016-04-28pobierz20160428131902141.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-05-23pobierzwyniki.doc
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-06-21pobierzbzp2.portal.uzp.gov.pl.html