Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. AG-KK/274-102/2016
Nazwa Dostawa chemii profesjonalnej
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzzapyt.-ofertowe-chemia-profesjonalna.docx
Załączniki do SIWZ
pobierz chemia-profesjonalna--2016-XXI.xls
pobierz CHEMIA-PROFESJONALNA--2016.xlsx
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-04-27pobierzodp--na-pytanie-AM.doc
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)