Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/272-02/16
Nazwa Wykonanie wzmocnienia fundamentów w technologii kolumn jet-grouting w ramach przebudowy budynku dydaktycznego nr 2 na potrzeby Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-04-29pobierz108806-2016_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-wzmocnienie-fundamentow_Willowa-2.pdf
pobierzSIWZ-wzmocnienie-fundamentow_Willowa-2.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal. nr 13 do SIWZ Ekspertyza geologiczno-budowlana budynku z 1995 r..pdf
pobierz Zal. nr 11 do SIWZ PW Konstrukcja.pdf
pobierz Zal. nr 14 do SIWZ Ekspertyza budowlana z 2014 r..pdf
pobierz Zal.-nr-15-do-SIWZ-Opinia-geotechniczna---rejon-zachodniej-sciany-szczytowej-2014-r..pdf
pobierz Zal.-nr-12-do-SIWZ-ST-(ROZDZIAL-OGOLNY-I-ROBOTY-ZIEMNE).pdf
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ-Zakres-robot.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-05-13pobierz2_pytania-i-odpowiedzi_Willowa-2.pdf
2016-05-12pobierzpytania-i-odpowiedzi_bud.-nr-2_Willowa.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-05-24pobierzinformacja-o-wyborze_02-16.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-06-13pobierz82461-2016-_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf