Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272-10/16
Nazwa Remont łazienki w budynku dydaktycznym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 46
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-05-19pobierz127650-2016-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-Lazienka-Zolnierska.pdf
pobierzSIWZ-Lazienka-Zolnierska.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-12-do-SIWZ-Dokumentacja-Rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-11-3-do-SIWZ-Przedmiar-elektryczny.pdf
pobierz Zal.-nr-11-2-do-SIWZ-Przedmiar-sanitarny.pdf
pobierz Zal.-nr-11-1-do-SIWZ-Przedmiar-budowlany.pdf
pobierz Zal.-nr-10-2-do-SIWZ-ST-sanitarny.pdf
pobierz Zal.-nr-10-1-do-SIWZ-ST-budowlany.pdf
pobierz Zal_nr-10-3-do-SIWZ-ST-elektryczny.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-06-16pobierzInformacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-I.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-06-27pobierz106029-2016-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf