Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272-17/16
Nazwa Wymiana 3 szt. stolarki drzwiowej na przeciwpożarową wraz z robotami towarzyszącymi w Budynku Głównym nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-07-04pobierz117891-2016-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ.pdf
pobierzSIWZ.docx
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-12-do-SIWZ-Dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ-ST.pdf
pobierz Zal.-nr-11-do-SIWZ-Przedmiar-budowlany.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-07-25pobierzInformacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-08-05pobierz175079---2016-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf