Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. Zapytanie ofertowe na ochronę Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego
Nazwa Zapytanie ofertowe na ochronę Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-09-10pobierzFormularz-ofertowy.docx
2018-09-10pobierzwzor-umowy.pdf
2018-09-06pobierzzapytanie-ofertowe.doc
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-09-19pobierzzapytanie-ofertowe.doc
2018-09-19pobierzwzor-umowy_nowy.pdf
2018-09-19pobierzwzor-umowy_nowy.pdf
2018-09-19pobierz19.09.2018_odp.na-pytania.pdf
2018-09-10pobierz10.09_odp.na-pytanie.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2018-10-03pobierzogloszenie_wyniki.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2018-11-16pobierzudzielenie-zamowienia.doc