Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. Zbycie nieruchomości
Nazwa Zbycie nieruchomości mieszczącej się w Szczecinie przy ul. Podgórnej nr 51-53 stanowiącej własność Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2019-03-28pobierzogloszenie---str.-internetowa--27.03.2019.docx
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzREGULAMIN-19.03.2019.docx
Załączniki do SIWZ
pobierz akt-notarialny---wzor-umowy.docx
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2019-06-04pobierzuniewaznienie---ogl..docx
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)