Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. Zapytanie ofertowe
Nazwa „Zakup i transport (dostawa wraz z rozładunkiem we wskazane miejsce – Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego ul. Dębogórska 7-8, 71-717 Szczecin) kontenera biurowo-socjalnego typu portiernia z WC i klimatyzacją”
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2020-03-24pobierzZAPYTANIE-OFERTOWE-kontener-portiernia.pdf
2020-03-24pobierzZAPYTANIE-OFERTOWE-kontener-portiernia.docx
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-04-03pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert.docx
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2020-04-09pobierzInformacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.docx
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)