Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. WOZ/01797/21
Nazwa Dostawa dwóch robotów wraz z oprogramowaniem dla Akademii Morskiej w Szczecinie.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzZAPYTANIE-OFERTOWE-NA-ZAKUP-ROBOTOW-WRAZ-Z-OPROGRAMOWANIEM-zm.docx
pobierzskan-zapytania-ofertowego-na-dostawe-dwoch-robotow-wraz-z-oprogramowaniem-dla-Akademii-Morskiej-w-Szczecinie.pdf
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2021-03-09pobierzskan-informacji-z-otwarcia-ofert.pdf
2021-03-09pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2021-03-09pobierzwyniki-zapytania-ofertowego.docx
2021-03-09pobierzinformacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)