Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. WOZ/05635/21
Nazwa „Modernizacja centrali telefonicznej w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej mieszczącego się przy ul. Dębogórskiej 7/8 w Szczecinie”
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzZAPYTANIE-OFERTOWE-Modernizacja-centrali-telefonicznej-OSRM.docx
pobierzskan-zapytania-ofertowego.pdf
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2021-09-14pobierzInformacja-z-otwarcia-ofert.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2021-09-14pobierzProtokol-z-zapytania-ofertowego.docx
2021-09-14pobierzwyniki-zapytania-ofertowego.docx
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)