Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/21/05/2014
Nazwa Kompleksowy remont instalacji elektrycznej X p. wraz z robotami towarzyszącymi w Studenckim Domu Marynarza KORAB Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Starzyńskiego 8
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-02-10pobierz26491-2014.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-Elektryka-Xp.docx
pobierzSIWZ-Elektryka-Xp.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr.-11-dokumentacja-rysunkowa-rys.-IE-11.dwg
pobierz Zal.-nr.-11-dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-9-3-do-SIWZ-ST-sanitarna-KORAB-Xp.pdf
pobierz Zal.-nr-9-2-do-SIWZ--ST-elektryczna-Korab-Xp.pdf
pobierz Zal.-nr-9-1-do-SIWZ-ST---budowlana-KORAB-elek.-Xp.pdf
pobierz Zal.-nr.-10-3-do-SIWZ-Przedmiar-sanitarne.pdf
pobierz Zal.-nr.-10-2-do-SIWZ-elektryka.pdf
pobierz Zal.-nr.-10-1-do-SIWZ---Przedmiar-robot-budowlanych.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-02-13pobierzWizja-lokalna-elektryka-Korab-Xp.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-03-13pobierzinformacja-o-wyborze-AT-21-05-2014.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-03-27pobierz65093-2014.html