Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP/AG/3/2014
Nazwa Wykonanie i wdrożenie oprogramowania platformy e-learningowej oraz opracowanie materiałów do prowadzenia zajęć w formie e-learningu na 570h zajęć dydaktycznych w ramach projektu „MARINE POWER - Podniesienie jakości kształcenia na kierunku mechatronika w Akademii Morskiej w Szczecinie” Działanie - 4.3. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020, realizowanego w Akademii Morskiej w Szczecinie.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-02-26pobierzOgloszenie-o-zmianie-ogloszenia.html
2014-02-20pobierzOgloszenie-o-zamowieniu.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ_BZP_AG_3_2014-po-zmianach-26.02.2014.doc
pobierzSIWZ_BZP_AG_3_2014.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Opis-przedmiotu-zam--zalacznik-do-SIWZ---po-zmianach-26.02.2014.doc
pobierz Opis-przedmiotu-zam--zalacznik-1-do-SIWZ.doc
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-02-26pobierzPytania-i-odpowiedzi-26.02.2014.doc
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-03-19pobierzWybor-oferty-BZP_AG_3_2014.doc
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-03-26pobierzOgloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.html