Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/18/02/2014
Nazwa Wymiana zbiornika bezodpływowego na terenie Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Dębogórska 7/8 w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-02-28pobierz43669-2014.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-szambo.pdf
pobierzSIWZ-szambo.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz zal-nr-10-do-SIWZ-AM-Debogorska---przedmiar---201310231410aj.ath
pobierz Zal.nr-11-2-do-SIWZ-Projekt-konstrukcyjny.pdf
pobierz Zal.nr-10-do-SIWZ-Przedmiar-Robot.pdf
pobierz Zal.-nr-11-1-do-SIWZ-Projekt-sanitarny.pdf
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ-ST.pdf
pobierz zal-nr-10-do-SIWZ-AM-Debogorska---przedmiar---201310231410aj.kst
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-03-15pobierzpytania-i-odpowiedzi_zbiornik-bezodplywowy.pdf
2014-03-07pobierzwizja-lokalna-OSRM-zbiornik.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-03-20pobierzzawiadomienie-o-uniewaznieniu.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)