Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/37/09/2014
Nazwa Remont toalet ogólnodostępnych wraz z robotami towarzyszącymi w Studenckim Domu Marynarza PASAT Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Starzyńskiego 9
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-03-20pobierz59745-2014.html
2014-03-13pobierz53883-2014.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-Pasat-WC-Przychodnia.pdf
pobierzSIWZ-modyfikacja-Pasat-WC-Przychodnia.docx
pobierzSIWZ-modyfikacja-Pasat-WC-Przychodnia.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal-nr-11-dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz zal-nr-10-3-sanitarny-przedmiar-wc-pasat.pdf
pobierz zal-nr-10-2-elektryka-przedmiar.pdf
pobierz Zal-nr-10-1-budowlanka-przedmiar-wc-pasat.pdf
pobierz Zal-nr-9-3-sanitarka--wc-pasat.pdf
pobierz Zal-nr-9-2-elektryka-wc-pasat.pdf
pobierz Zal-nr-9-1-budowlanka-wc-pasat.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-03-21pobierzWizja-lokalna-WC-Pasat.pdf
2014-03-20pobierzmodyfikacja-SIWZ-zal-9-1.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-04-08pobierzzawiadomienie-o-wyborze.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-04-25pobierz90959-2014.html