Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP/BW/5/2014
Nazwa Åšwiadczenie usług w zakresie druku instrukcji dla Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach projektu Uruchomienie Ośrodka Szkoleniowego Rybołówstwa Bałtyckiego w Kołobrzegu realizowanego przez Akademię Morską w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-03-25pobierz100740-2014.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSPECYFIKACJA-ISTOTNYCH-WARUNKOW-ZAMOWIENIA.docx
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-04-10pobierzWybor-oferty-BZP_BW_5_2014--wybor-nr-2.docx
2014-04-08pobierzWybor-oferty-BZP_BW_5_2014.doc
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-04-30pobierzOgloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.html