Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/47/11/2014
Nazwa Częściowa wymiana okien drewnianych wraz z obróbkami w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-03-28pobierz66349-2014.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-wymiana-stolarki-okiennej-BG.pdf
pobierzSIWZ-wymiana-stolarki-okiennej-BG-poprawiony-SDO.docx
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.nr-11-do-SIWZ-Dokumentacja-Rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ-ST.pdf
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ-Przedmiar-budowlany.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-04-23pobierzinformacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-05-07pobierz97663-2014.html