Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu usługi
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP/RK/1/2014
Nazwa Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla kadry kierowniczej Akademii Morskiej w Szczecinie w zakresie kontroli zarządczej w ramach Projektu pt. „NAUKA – Nowoczesna Administracja Uczelni oraz Kadra Akademicka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-03-28pobierzOgloszenie-o-zamowieniu.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ_BZP_RK_1_2014.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zalacznik-nr-9-do-SIWZ-PO.15-z-2013.PDF
pobierz Zalacznik-nr-8-do-SIWZ-PO.6-z-2012.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-05-08pobierzWybor-oferty-BZP_RK_1_2014.doc
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-05-28pobierzOgloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.html