Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/73/06/2014
Nazwa „Dostosowanie dwóch sal do prowadzenia zajęć zdalnych (okablowanie, montaż sprzętu, elektryka)” w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, na potrzeby projektu „MARINE POWER – Podniesienie jakości kształcenia na kierunku mechatronika w Akademii Morskiej w Szczecinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-06-13pobierz200526-2014.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ.doc
pobierzSIWZ.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Rysunki-pogladowe.pdf
pobierz Przedmiar.pdf
pobierz 9-3-do-SIWZ-Specyfikacja-techniczna-teleinformatyki.pdf
pobierz 9-2-do-SIWZ---Specyfikacja-Techniczna-Elektryczna.pdf
pobierz 9-1-do-SIWZ---Specyfikacja-Techniczna-Budowlana.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-06-18pobierzwizja-lokalna---s.-do-prowadzenia-zajec-zdalnych.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-07-01pobierzinformacja-o-wyborze_06-14.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-07-10pobierz230800-2014.html