Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/84/20/2014
Nazwa Roboty remontowe budynków Akademii Morskiej w Szczecinie: 1) remont chłodni w Stołówce przy ul. Szczerbcowej 4 2) naprawa części elewacji Studenckiego Domu Marynarza KORAB przy ul. Starzyńskiego 8.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-06-13pobierz128285-2014.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-chlodnia.pdf
pobierzSIWZ-chlodnia.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal-nr-11-Dokumentacja-Rysunkowa.pdf
pobierz Zal-nr-10-4-Przedmiar-Robot-Budowlanych-SDM-Korab.pdf
pobierz Zal-nr-10-3-Przedmiar-robot-chlodniczych.pdf
pobierz Zal-nr-10-2-przedmiar-elektryka-chlodnia.pdf
pobierz Zal-nr-10-1-Przedmiar-Robot-Budowlanych.pdf
pobierz Zal-nr-9-3-ST-chlodnicze-roboty.pdf
pobierz Zal-nr-9-2-ST-inst.-el.---stolowka---chlodnia.pdf
pobierz Zal-nr-9-1-do-SIWZ-ST-Robot-Budowlanych---branza-budowlana.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-07-03pobierzzawiadomienie-o-wyborze.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-07-15pobierz154087-2014.html