Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/92/08/2014
Nazwa Przebudowa fragmentu 1 piętra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz konserwacja klimatyzacji, wentylacji, systemów SWiN, CCTV, modernizacja toalet oraz modernizacja dachu w budynku dydaktycznym nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2- 4 (nr działki 4/14 obr. 3018 Nad Odrą 18) na potrzeby projektu „Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Åšrodowiska” - w podziale na 3 zadania.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-07-30pobierz254596-2014.html
2014-07-18pobierz241684-2014.html
2014-07-17pobierz156049-2014.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-bud.-dydaktyczny-nr-1---II-modyfikacja.pdf
pobierzSIWZ-bud.-dydaktyczny-nr-1---II-modyfikacja.doc
pobierzSIWZ-bud.-dydaktyczny-nr-1-po-modyfikacji.pdf
pobierzSIWZ-bud.-dydaktyczny-nr-1-po-modyfikacji.doc
pobierzSIWZ-budynek-dydaktyczny-nr-1.pdf
pobierzSIWZ-budynek-dydaktyczny-nr-1.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-11-6-do-SIWZ-Projekt-Wykonawczy_-Modernizacja-toalet.pdf
pobierz Zal.-nr-11-5-do-SIWZ-Projekt-Wykonawczy_-Instalacje-Teletechniczne.pdf
pobierz Zal.-nr-11-4-do-SIWZ-Projekt-Wykonawczy_-Instalacje-Sanitarne.pdf
pobierz Zal.-nr-11-3-do-SIWZ-Projekt-Wykonawczy_-Instalacje-Elektryczne.pdf
pobierz Zal.-nr-11-2-do-SIWZ-Projekt-Wykonawczy_Konstrukcja.pdf
pobierz Zal.-nr-11-1-do-SIWZ-Projekt-Wykonawczy_-Architektura.pdf
pobierz Zal.-nr-10-8-do-SIWZ-Przedmiar-Robot---modernizacja-toalet,-branza-sanitarna.pdf
pobierz Zal.-nr-10-7-do-SIWZ-Przedmiar-Robot---modernizacja-toalet,-branza-elektryczna.pdf
pobierz Zal.-nr-10-6-do-SIWZ-Przedmiar-Robot---modernizacja-toalet,-branza-budowlana.pdf
pobierz Zal.-nr-10-5-do-SIWZ-Przedmiar-Robot---modernizacja-dachu,-branza-budowlana.pdf
pobierz Zal.-nr-10-4-do-SIWZ-Przedmiar-Robot---branza-teletechniczna.pdf
pobierz Zal.-nr-10-3-do-SIWZ-Przedmiar-Robot---branza-sanitarna.pdf
pobierz Zal.-nr-10-2-do-SIWZ-Przedmiar-Robot---branza-elektryczna.pdf
pobierz Zal.-nr-10-1-do-SIWZ-Przedmiar-Robot---branza-budowlana.pdf
pobierz Zal.-nr-9-8-do-SIWZ-STWiOR_-Modernizacja-toalet-b.-sanitarna.pdf
pobierz Zal.-nr-9-7-do-SIWZ-STWiOR_-Modernizacja-toalet---b.-elektryczna.pdf
pobierz Zal.-nr-9-6-do-SIWZ-STWiOR_-Modernizacja-toalet-b.-budowlana.pdf
pobierz Zal.-nr-9-5-do-SIWZ-STWiOR_-Modernizacja-dachu.pdf
pobierz Zal.-nr-9-4-do-SIWZ-STWiOR_-Instalacje-telektechniczne.pdf
pobierz Zal.-nr-9-3-do-SIWZ-STWiOR_-Instalacje-sanitarne.pdf
pobierz Zal.-nr-9-2-do-SIWZ-STWiOR_-Instalacje-elektryczne.pdf
pobierz Zal.-nr-9-1-do-SIWZ-STWiOR_-Architektura_konstrukcja.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-07-30pobierzII-modyfikacja-SIWZ.pdf
2014-07-23pobierzwizja-lokalna-Willowa-bud.-nr-1.pdf
2014-07-18pobierzmodyfikacja-SIWZ.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2014-08-13pobierzinformacja-o-wyborze-i-uniewaznieniu.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2014-08-26pobierz282820-2014.html