Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272-2/15
Nazwa Remont pionu toalet w Budynku Głównym nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-01-28pobierzindex_php.htm
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-pion-toalet-meski-v-1.pdf
pobierzSIWZ-pion-toalet-meski-v-1.docx
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.nr-11-1-do-SIWZ---modyfikacja-do-projektu-elektrycznego.pdf
pobierz Zal.nr 11 do SIWZ - Projekt wykonawczy.pdf
pobierz Zal.nr-10-3-do-SIWZ---przedmiar-sanitarny.pdf
pobierz Zal.nr-10-2-do-SIWZ---przedmiar-brANZY-ELEKTRYCZNEJ.pdf
pobierz Zal.nr-10-1-do-SIWZ---przedmiar-budowlany.pdf
pobierz Zal.nr-9-3-do-SIWZ---STWiOR-sanitarna.pdf
pobierz Zal.nr-9-2-do-SIWZ---STWiOR-Elektrycznych.pdf
pobierz Zal.nr-9-1-do-SIWZ--STWiOR-budowlana.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-02-06pobierz2015.02.05-Pytanie-i-odpowiedz.pdf
2015-02-04pobierzWizja-lokalna--B.G.-pion-toalet.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-03-03pobierzInformacja-o-wyborze.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-03-13pobierz35905-2015.html