Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272- 3/15
Nazwa Remont pokrycia dachu z papy, instalacji odgromowej oraz wymiana rynien i rur spustowych budynku gospodarczego i dydaktycznego na terenie Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej 7/8
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-02-16pobierz20743-2015.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-dach-OSRM-.pdf
pobierzSIWZ-dach-OSRM-.docx
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ-ST-budowlana-i-elektryczna.pdf
pobierz Zal.-nr-11-do-SIWZ-Dokumentacja-rysunkowa-.pdf
pobierz Zal.-nr-10-3-do-SIWZ-Przedmiar-elektr.dydaktyczny.pdf
pobierz Zal.-nr-10-2-do-SIWZ-Przedmiar--elektr.gospodarczy.pdf
pobierz Zal.-nr-10-1-do-SIWZ---Przedmiar-robot-budowlanych.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-04-24pobierzAT-272-3-15-Informacja-o-wyborze-Dach-OSRM.pdf
2015-02-23pobierz2015.02.23-Pytanie-i-odpowiedz.pdf
2015-02-17pobierzWizja-lokalna-OSRM-dach.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-03-18pobierzAT-272-3-15-Informacja-o-wyborze-Dach-OSRM.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-03-30pobierz44143-2015.html