Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AR/272-3/15
Nazwa Roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych oraz modernizacją dachu papowego dotyczące budynku dydaktycznego nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-03-27pobierz43365-2015.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ---bud--dydaktyczny-nr-1_instalacje.pdf
pobierzSIWZ---bud--dydaktyczny-nr-1_instalacje.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal. nr 10-1 do SIWZ - PW Architektura.pdf
pobierz Zal.-nr-13-do-SIWZ---zdjecie-pogladowe.JPG
pobierz Zal.-nr-12-4-do-SIWZ---Przedmiar-robot---teletechnika.pdf
pobierz Zal.-nr-12-3-do-SIWZ---Przedmiar-robot---sanitarny.pdf
pobierz Zal.-nr-12-2-do-SIWZ---Przedmiar-robot---elektryczny.pdf
pobierz Zal.-nr-12-1-do-SIWZ---Przedmiar-robot---budowlany.pdf
pobierz Zal.-nr-11-4-do-SIWZ---ST-teletechniczna.pdf
pobierz Zal.-nr-11-3-do-SIWZ---ST-sanitarna.pdf
pobierz Zal.-nr-11-2-do-SIWZ---ST-elektryczna.pdf
pobierz Zal.-nr-11-1-do-SIWZ---ST-budowlana.pdf
pobierz Zal.-nr-10-6-do-SIWZ---PW_instalacje-teletechniczne.pdf
pobierz Zal.-nr-10-5-do-SIWZ---PW_instalacje-sanitarne_wentylacja.pdf
pobierz Zal.-nr-10-4-do-SIWZ---PW_instalacje-sanitarne_wod-kan.pdf
pobierz Zal.-nr-10-3-do-SIWZ---PW_instalacje-elektryczne.pdf
pobierz Zal.-nr-10-2-do-SIWZ---PW-Konstrukcja.pdf
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ---Zakres-robot.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-04-08pobierzpytania-i-odpowiedzi_Willowa-2.pdf
2015-03-30pobierzwizja-lokalna-Willowa-bud.-nr-1.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-04-15pobierzinformacja-o-wyborze_03-15.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-05-05pobierz103170-2015.html