Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272-6/15
Nazwa Częściowa wymiana stolarki aluminiowej w budynku Pływalni Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Starzyńskiego 9a, Szczecin
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-04-09pobierz49527-2015.html
2015-04-03pobierz47293-2015.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-po-modyfikacji--okna-Plywalnia.pdf
pobierzSIWZ-po-modyfikacji--okna-Plywalnia.docx
pobierzSIWZ-okna-Plywalnia.pdf
pobierzSIWZ-okna-Plywalnia.docx
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.nr-11-do-SIWZ---rysunki.pdf
pobierz Zal.nr-10-do-SIWZ---Przedmiar-budowlany.pdf
pobierz Zal.nr-9-do-SIWZ---Specyfikacja-techniczna.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-04-14pobierzPytanie-09.04.pdf
2015-04-13pobierzWizja-lokalna-Plywalnia-okna.pdf
2015-04-09pobierzModyfikacja-SIWZ.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-05-06pobierzInformacja-o-wyborze.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-05-20pobierz118132-2015.html