Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Postępowanie przetargowe na podst. art. 701 Kodeksu cywilnego
Nr ref. AT/272-11/15
Nazwa Remont części zabytkowej klatki schodowej w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-06-29pobierz96053-2015.html
2015-06-18pobierz89741-2015.html
2015-06-18pobierz89659-2015.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-modyfikacja-Klatka-schodowa.pdf
pobierzSIWZ-modyfikacja-Klatka-schodowa.doc
pobierzSIWZ-Klatka-schodowa.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-11-do-SIWZ-rysunki.pdf
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ---przedmiar-budowlany.pdf
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ-ST.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-06-29pobierzModyfikacja-SIWZ-.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-07-14pobierzInformacja-o-wyborze.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-07-31pobierz195428-2015.html