Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272-12/15
Nazwa Remont instalacji odgromowej na dachu budynku Stołówki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-07-08pobierz169932-2015.html
2015-07-02pobierz164086-2015.html
2015-06-23pobierz92533-2015.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-modyfikacja-08.07.15.docx
pobierzSIWZ-modyfikacja-08.07.15.pdf
pobierzSIWZ-modyfikacja-Odgromowka-Stolowka-.pdf
pobierzSIWZ-Odgromowka-Stolowka-.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal-nr-8-do-SIWZ-ST-modyfikacja.pdf
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ-rysunki.pdf
pobierz Zal.-nr-9-do-SIWZ-przedmiar.pdf
pobierz Zal.-nr-8-do-SIWZ-Stolowka---instalacja-odgromowa.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-07-08pobierzModyfikacja-SIWZ-08.07.15.pdf
2015-07-02pobierzModyfikacja-SIWZ-.pdf
2015-06-26pobierzWizja-lokalna-Stolowka-Odgromowka-.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-07-30pobierzInformacja-o-wyborze.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-08-10pobierz203326-2015.html