Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. BZP-MS/272-7/15
Nazwa Wymiana radaru X-Band i ECDIS na statku Nawigator XXI
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-12-01pobierz176639-2015-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.html
2015-11-27pobierz175053-2015-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.html
2015-11-23pobierz170979-2015-ogloszenie-o-zamowieniu.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-BZP-MS-272-7-15-wersja-ujednolicona-po-modyfikacjach-z-dnia-27-11-2015-o-01.12.2015.doc
pobierz5304__SIWZ-BZP-MS-272-7-15-wersja-ujednolicona-po-modyfikacji-z-dnia-27.11.2015.doc
pobierzSIWZ-BZP.MS.272.7.15.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zalacznik-I-do-zalacznika-nr-1a-do-SIWZ.jpg
pobierz Zalacznik-III-do-zalacznika-nr-1a-do-SIWZ.jpg
pobierz Zalacznik-II-do-zalacznika-nr-1a-do-SIWZ.jpg
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-12-01pobierzpytanie-i-odpowiedz-z-modyfikacja-terminu-01.12.2015.pdf
2015-11-27pobierzpytania-wraz-z-odpowiedziami-i-modyfikacja-SIWZ-27.11.2015.pdf
2015-11-25pobierzpytania-i-odpowiedzi.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2015-12-17pobierzinformacja-o-ponownym-wyborze-oferty-MS7.pdf
2015-12-16pobierzuniewaznenie-czynnosci-wyboru-ofert-MS7.pdf
2015-12-11pobierzinformacja-o-wynikach-postepowania-BZP.MS.272.7.15.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2015-12-29pobierz189969-2015-ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.html