Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272-01/16
Nazwa Remont dachu budynku dydaktycznego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 46
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-01-29pobierz20672-2016-(1).pdf
2016-01-26pobierz17266-2016.htm
2016-01-21pobierz14270-2016-Ogloszenie-o-zamowieniu.docx
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-modyfikacja-29.01-Dach-Zolnierska.pdf
pobierzSIWZ-modyfikacja-29.01-Dach-Zolnierska.doc
pobierzSIWZ-modyfikacja-26.01-Dach-Zolnierska.pdf
pobierzSIWZ-Dach-_Zolnierska.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-10--do-SIWZ--Modyfikacja-Specyfikacja-techniczna.pdf
pobierz Zal.-nr-12-do-SIWZ-Modyfikacja-Dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-12-do-SIWZ-Dokumentacja-rysunkowa-.pdf
pobierz Zal.-nr-11-do-SIWZ---Przedmiar-robot-budowlanych-i-elektrycznych.pdf
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ--Specyfikacja-techniczna-.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-01-29pobierzPytania-i-odpowiedz,-29.01-modyfikacja.pdf
2016-01-26pobierzPytania-21.01.16-i-modyfikacja.pdf
2016-01-26pobierzWizja-lokalnaZolnierska.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-02-18pobierzinformacja-o-wyborze-.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-03-11pobierz55696-2016-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf