Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272-03/16
Nazwa Remont części elewacji wraz z wymianą okien i robotami towarzyszącymi w budynku Stołówki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-02-25pobierz42834-2016-Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
2016-02-15pobierz32640-2016-Ogloszenieo-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-Modyfikacja-Stolowka--.pdf
pobierzSIWZ-Modyfikacja-Stolowka--.docx
pobierzSIWZ-Stolowka--.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.nr-11-1-do-SIWZ---Modyfikacja-Przedmiar-robot-budowlanych.pdf
pobierz Zal.-nr-10-1-do-SIWZ--Modyfikacja-ST-budowlana-.pdf
pobierz Zal.-nr-12-Dokumentacja-Rysunkowa-.pdf
pobierz Zal.-nr-11-2---przedmiar---osw.-parkingu.pdf
pobierz Zal.nr-11-1-do-SIWZ---Przedmiar-robot-budowlanych.pdf
pobierz Zal.nr-10-2-do-SIWZ--ST-elektryczna.pdf
pobierz Zal.nr-10-1-do-SIWZ--ST-budowlana.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-02-25pobierz16.02.24-Pytania-i-odpowiedzi-oraz-modyfikacja-.pdf
2016-02-18pobierz16.02.17-Pytania-i-odpowiedzi.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-03-17pobierzInformacja-o-wyborze.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-04-01pobierz75104-2016-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf