Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272-04/16
Nazwa Remont oświetlenia w salach dydaktycznych nr 5, 6 i 7 oraz wymiana 5 szt. i likwidacja 6 szt. świetlików dachowych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Stołówki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-03-04pobierz49176-2016-Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
2016-02-24pobierz40948-2016-Ogloszeniu-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-Modyfikacja-Stolowka-Oswietlenie-i-swietliki.pdf
pobierzSIWZ-Modyfikacja-Stolowka-Oswietlenie-i-swietliki.doc
pobierzSIWZ-Stolowka-Oswietlenie-i-swietliki.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-10-2-do-SIWZ-Modyfikacja-ST-elektryczna.doc.pdf
pobierz Zal.-nr-11-2-do-SIWZ---Zmodyfikowany-przedmiar-elektryczny.pdf
pobierz Zal.-nr-12-dok-rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-11-2-do-SiWZ---przedmiar-elektryczny.pdf
pobierz Zal.-nr-11-1-do-SIWZ---Przedmiar-robot-budowlanych.pdf
pobierz Zal.-Nr-10-2-do-SIWZ-st-elektryczna.doc.pdf
pobierz Zal.-Nr-10-1-do-SiWZ-st-budowlana.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-03-04pobierzPytania-i-odpowiedzi-oraz-modyfikacja.pdf
2016-02-29pobierzWizja-lokalna-Stolowka-Oswietlenie-.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-03-25pobierzInformacja-o-wyborze.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-04-08pobierz81718-2016-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf