Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu dostawy
Tryb postępowania Postępowanie przetargowe na podst. art. 701 Kodeksu cywilnego
Nr ref. AG/BZ/272-12/2016
Nazwa Dostawa sukcesywna artykułów spożywczych na potrzeby jednostek organizacyjnych Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-04-19pobierzvmqOuSwJ.htm
2016-04-15pobierzbzp0.portal.uzp.gov.pl.htm
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ.docx
Załączniki do SIWZ
pobierz art.-spozywcze---2017-tabela---zalacznik.xls
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-04-19pobierzart.-spozywcze---2017-tabela---zalacznik.xls
2016-04-19pobierzSIWZ---modyfikacja-18.04.2016.docx
2016-04-19pobierzmodyfikacja.doc
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-05-11pobierzwybor-oferty-wyniki.doc
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-06-03pobierzbzp2.portal.uzp.gov.pl.html