Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272-08/16
Nazwa Częściowa wymiana wykładzin oraz roboty malarskie wraz z pracami towarzyszącymi w budynkach Akademii Morskiej w Szczecinie: 1) Głównym przy ul. Wały Chrobrego 1-2, 2) Pływalni przy ul. Starzyńskiego 9a, 3) ul. Szczerbcowa 4
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-04-27pobierz104970-2016-Ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
2016-04-15pobierz92800-2016-Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-Wymiana-wykladzin-MODYFIKACJA.doc
pobierzSIWZ-Wymiana-wykladzin-MODYFIKACJA.pdf
pobierzSIWZ-Wymiana-wykladzin-.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.-nr-12-do-SIWZ-Dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-11-do-SIWZ-Przedmiar-robot-budowlanych.pdf
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ-ST-budowlana.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-04-27pobierzModyfikacja-SIWZ-27.04.16.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-05-11pobierzInformacja-o-wyborze-oferty-AT-272-08-16.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-05-19pobierz127776-2016-Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf