Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272-14/16
Nazwa Prace związane ze szpachlowaniem i malowaniem pomieszczeń w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-06-23pobierz101269-2016-ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-pokoje-B.G-.pdf
pobierzSIWZ-pokoje-B.G-.doc
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.nr-11do-SIWZ-Przedmiar-prac.pdf
pobierz Zal.-nr-12-do-SIWZ-dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zal.-nr-10-do-SIWZ-ST--budowlana.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-07-13pobierzInformacja-o-uniewaznieniu-postepowania-AT-272-14-16.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)