Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. Zapytanie ofertowe
Nazwa Obsługa i rozliczanie płatności bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu elektronicznych systemów płatniczych w systemie sprzedaży kursów Ośrodków Szkoleniowych posiadanym przez Akademię Morską w Szczecinie.
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2021-02-12pobierz-Zapytanie-ofertowe-.docx
2021-02-12pobierzwzor-umowy.docx
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2021-02-23pobierzzmiana-terminu-2.doc
2021-02-22pobierzodpowiedzi-na-pytania.doc
2021-02-19pobierzzmiana-terminu-skladania-ofert.doc
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2021-02-25pobierzuniewaznienie-platnosci.doc
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)