Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu zapytania ofertowe
Tryb postępowania Zapytanie ofertowe
Nr ref. zapytanie
Nazwa Zapytanie ofertowe na telefonię stacjonarna wraz z internetem dla jednostek AM w Kołobrzegu
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2021-03-10pobierzZapytanie-Kolobrzeg.docx
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
Załączniki do SIWZ
pobierz Wzor-umowy-Kolobrzeg.docx
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2021-03-15pobierzodpowiedz-na-pytania-2-Kolobrzeg.docx
2021-03-12pobierzodpowiedz-na-pytanie-Kolobrzeg.docx
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2021-03-18pobierzwyniki-Kolobrzeg.doc
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)