Zamówienia publiczne - Akademia Morska w Szczecinie

Zaloguj się:
 
Login:
Hasło:
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Nr ref. AT/272- 16/15
Nazwa Remont części elewacji wraz z wymianą okien i robotami towarzyszącymi w budynku Stołówki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zapytanie ofertowe
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)
2016-01-29pobierz20700-2016.htm
2016-01-26pobierz17572-2016.htm
2016-01-22pobierz15384-2016-(1).htm
2015-12-30pobierz357604-2015.html
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
pobierzSIWZ-modyfikacja-29.01-Stolowka--.pdf
pobierzSIWZ-modyfikacja-29.01-Stolowka--.docx
pobierzSIWZ-modyfikacja-26.01-Stolowka--.pdf
pobierzSIWZ-modyfikacja-22.01-Stolowka--.pdf
pobierzSIWZ-Stolowka-.pdf
Załączniki do SIWZ
pobierz Zal.nr-11-1-do-SIWZ---MODYFIKACJA-Przedmiar-robot-budowlanych.pdf
pobierz Zal.nr-11-2-do-SIWZ-Modyfikacja-Przedmiar-robot-elektrycznych.pdf
pobierz Zal-nr.-12-modyfikacja-Dokumentacja-rysunkowa.pdf
pobierz Zal.nr-12-do-SIWZ-Dokumetacja-Rysunkowa.pdf
pobierz Zal.nr-11-2-do-SIWZ-Przedmiar-robot-elektrycznych.pdf
pobierz Zal.nr-11-1-do-SIWZ---Przedmiar-robot-budowlanych.pdf
pobierz Zal.nr-10-2-do-SIWZ--ST-elektryczna.pdf
pobierz Zal.nr-10-1-do-SIWZ--ST-budowlana.pdf
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-01-29pobierzPytania-i-odpowiedzi,-29.01.modyfikacja.pdf
2016-01-26pobierzPytania-i-odpowiedz-26.01,-modyfikacja.pdf
2016-01-22pobierzModyfikacja-SIWZ-22.01.15.pdf
2016-01-14pobierzPytanie-12.01-i-odpowiedz.pdf
2016-01-13pobierzWizja-lokalna-Stolowka-elewacja.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczeniaTreść (plik)
2016-02-11pobierzuniewaznienie-postepowania.pdf
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczeniaTreść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszeniaTreść ogłoszenia (plik)